علت استفاده از روان کننده در بتن

علت استفاده از روان کننده در بتن

علت استفاده از روان کننده در بتن

علت استفاده از روان کننده ایمارت در بتن

استفاده از ماده افزودنی روان کننده و فوق روان کننده خواص ویژه ای به شرح زیر برای بتن ایجاد خواهد نمود :

 •         کاهش آب مصرفی بتن
 •         افزایش مقاومت فشاری بتن
 •         امکان کاهش میزان عیار سیمان بتن
 •         قابلیت پمپاژ بتن به لحاظ روانی بیشتر
 •         جلوگیری از بوجود آمدن ترکهای سطحی
 •         جلوگیری از خزش و انقباض بتن
 •         افزایش عدد اسلامپ و روانی بتن و کارپذیری بتن
 •         افزایش مقاومت فشاری
 •         امکان استفاده در بتن های با سنگدانه های نامناسب
 •         امکان استفاده در قالبهای نازک و پر میلگرد به دلیل روانی بتن و خودتراکمی بتن
 •         افزایش عملکرد بتن بدون تغییر در نسبت آب به سیمان و در نتیجه بهبود کیفیت مقاومت  بتن
 •         سهولت در عملیات تراکم بتن و عدم آب انداختن بتن
 •         صرفه جویی قابل توجهیدر مقدار مصرف سیمان بتن
headphone

گفتگوی آنلاین