مزایا و معایب روان کننده بتن

مزایا و معایب روان کننده بتن

مزایا و معایب روان کننده بتن

مزایا و معایب روان کننده بتن در ایران ایمارت

 
استفاده از ماده افزودنی روان کننده و فوق روان کننده خواص ویژه ای به شرح زیر برای بتن ایجاد خواهد نمود :
 •   کاهش آب مصرفی بتن 
 •   افزایش مقاومت فشاری بتن
 •   امکان کاهش میزان عیار سیمان بتن
 •   قابلیت پمپاژ بتن به لحاظ روانی بیشتر
 •   جلوگیری از بوجود آمدن ترکهای سطحی
 •   جلوگیری از خزش و انقباض بتن
 •   افزایش عدد اسلامپ و روانی بتن و کارپذیری بتن
 •   افزایش مقاومت فشاری
 •   امکان استفاده در بتن های با سنگدانه های نامناسب
 •   امکان استفاده در قالبهای نازک و پر میلگرد به دلیل روانی بتن و خودتراکمی بتن
 •   افزایش عملکرد بتن بدون تغییر در نسبت آب به سیمان و در نتیجه بهبود کیفیت مقاومت  بتن
 •   سهولت در عملیات تراکم بتن و عدم آب انداختن بتن
 •   صرفه جویی قابل توجهیدر مقدار مصرف سیمان بتن
 
 
مصرف روان کننده بتن موارد کاربرد گسترده ای را برای بتن ریزی های مختلف به شرح زیر ایجاد می نماید  :
 •   تولید بتن و قطعات پیش تنیده بتنی
 •   امکان بتن ریزی با پمپ و پمپاژ بتن در ارتفاعات بالا
 •   بتن ریزی تیرها ، ستونها و دیوارهای برشی با خاصیت خود تراکمی بدون نیاز به ویبره
 •   امکان بتن ریزی نقاط با تراکم آرماتور بالا بدلیل خودتراکمی بتن
 •   امکان استفاده برای تولید آجر و بلوک بتنی
 •   مناسب برای ساخت بتن در مناطق گرمسیر 
 •   امکان تولید بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته برای بدست آوردن بتن پرمقاوم
 •   مناسب برای بتن های با مصالح جذب کننده آب بالا
 • امکان بتن ریزی کف های با ضخامت کم و محل هایی که امکان ویبره وجود ندارد
headphone

گفتگوی آنلاین