ژل میکروسیلیس چیست ؟

ژل میکروسیلیس چیست ؟

ژل میکروسیلیس چیست ؟

ژل میکروسیلیس چیست ؟

میکروسیلیس (micro silica) جز مواد پوزولانی بسیار فعال است که دارای ذرات کروی شکل است که قطر ذرات آن کمتر از 1 نانومتر بوده و به طور متوسط دارای قطر 0.15 نانومتر هستند که به طور تقریبی ۱۰۰ برابر کوچکتر از ذرات سیمان می باشند. مقدار SiO2 موجود در ساختار باید بیشتر از 85 در صد باشد. میکروسیلیس تحت عنوان دوده سیلیس ( silica fume) نیز شناخته می شود که به واسطه در صد بالای SiO2 در ساختار شیمیایی خود خاصیت پوزولانی بسیار بالایی دارد. چگالی ویژه میکرو سیلیس را می توان در حدود 2.2 در نظر گرفت این در حالی است که چگالی ویژه سیمان 3.15 میباشد. برای کنترل کیفیت میکروسیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240  مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از روش های کاربردی در این زمینه استفاده از ژل میکروسیلیس است که میتواند تاثیرات مطلوب بسزایی در خواص مکانیکی و دوامی بتن داشته باشد. علاوه بر این میتوان مواد روان کننده و فوق روان کننده را هم در این ژل گنجاند که تاثیر همزمان خوبی داشته باشد. ژل میکروسیلیس بهتر است در کاخانه و تحت استاندارد مناسب تهیه و تولید شود تا از کیفیت بیشتر برخوردار باشد. از جمله تاثیرات مثبت ژل میکروسیلیس به موارد زیر اشاره کرد :
 •   همگنی بیشتر مخلوط بتن 
 •   چسبندگی بهتر اجزای بتن 
 •   به خلل فرج سنگدانه نیز وارد شده و باعث بهبود ناحیه انتقال می¬شود
 •   کاهش نفوذپذیری بتن
 •   افزایش بیشتر مقاومت فشاری بتن
 •   افزایش بیشتر مقاومت کششی و خمشی بتن 
 •   افزایش مقاومت در سایش و فرسایش 
 •   کاهش درجه حرارت بتن
 •   افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخ
 •   کنترل بهتر  سرطان بتن
 •   افزایش بیشتر  مقاومت در برابر حمله یون های کلراید
 •   افزایش بیشتر  مقاومت در برابر محیط سولفاتی 
headphone

گفتگوی آنلاین