ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

استاندارد ژل میکروسیلیس

استاندارد ژل میکروسیلیس

استاندارد ژل میکروسیلیس

استاندارد ژل میکروسیلیس

برای کنترل کیفیت و تولید ژل میکروسیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

headphone

گفتگوی آنلاین