قیمت ژل میکروسیلیس شیمی ساختمان

قیمت ژل میکروسیلیس شیمی ساختمان

قیمت ژل میکروسیلیس شیمی ساختمان

قیمت ژل میکروسیلیس شیمی ساختمان

فروش پودر میکروسیلیس از فروشگاه ایران ایمارت

استفاده از پودر میکروسیلیس یا پودر میکروسیلیکا در بتن به دلیل ماهیت فیزیکی ذرات بسیار ریز خود امکان پرکردن فضاهای خالی کوچک ، بین ذرات مخلوط بتن را فراهم میکند و به این ترتیب ساختار بتن چگال تر شده و سبب افزایش مقاومت فشاری بتن میشود. همچنین افزایش تراکم بتن با کاهش نفوذپذیرى در بتن جسم بتن را آب بند نموده و با جلوگیری از نفوذ مواد و عوامل خورده در بتن امکان افزایش دوام بتن و ممانعت از بروز آسیب به آرماتور در بتن هاى مسلح را امکان پذیر می نماید.

مشاهده محصولات پودر میکروسیلیس

 

headphone

گفتگوی آنلاین