ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

انواع ژل میکروسیلیس

انواع ژل میکروسیلیس

انواع ژل میکروسیلیس

انواع ژل میکروسیلیس

انواع ژل میکروسیلیس عمدتا به دو قسمت زیر تقسیم بندی می شوند. 

  • ژل میکروسیلیس بر پایه کربومسیلات
  • ژل میکروسیلیس بر پایه نفتالین 

 

headphone

گفتگوی آنلاین