میزان مصرف میکروسیلیس در بتن

میزان مصرف میکروسیلیس در بتن

میزان مصرف میکروسیلیس در بتن

میزان مصرف میکروسیلیس در بتن

مصرف متداول  بین 1 تا 7 درصد وزن سیمان می‌باشد که با توجه به شرایط مختلف در پروژه‌های گوناگون، ژل میکروسیلیس در سه رده‌ی مختلف از نظر تناسب اختلاط میکروسیلیکا و فوق‌روان‌کننده به شرح ذیل تولید و عرضه می‌گردد.

  • رده‌ی اول که در آن عملکرد فوق‌روان‌کننده غالب است با دوز مصرف 1 تا 3 درصد
  • رده‌ی دوم که عملکرد فوق‌روان‌کننده و میکروسیلیکا در آن دارای تعادل است با دوز مصرف 3 تا 5 درصد
  • رده‌ی سوم که در آن عملکرد میکروسیلیکا غالب است با دوز مصرف 5 تا 7 درصد

مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های لازم مجاز خواهد بود. همچنین بدیهی‌ است برای دستیابی به مقدار بهینه‌ مورد نیاز، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری می‌باشد.

 

headphone

گفتگوی آنلاین