آنالیز شیمیایی میکروسیلیس

آنالیز شیمیایی میکروسیلیس

آنالیز شیمیایی میکروسیلیس

آنالیز شیمیایی میکروسیلیس

میکروسیلیس (micro silica) جز مواد پوزولانی بسیار فعال است که دارای ذرات کروی شکل است که قطر ذرات آن کمتر از 1 نانومتر بوده و به طور متوسط دارای قطر 0.15 نانومتر هستند که به طور تقریبی ۱۰۰ برابر کوچکتر از ذرات سیمان می باشند. مقدار SiO2 موجود در ساختار باید بیشتر از 85 در صد باشد. میکروسیلیس تحت عنوان دوده سیلیس ( silica fume) نیز شناخته می شود که به واسطه در صد بالای SiO2 در ساختار شیمیایی خود خاصیت پوزولانی بسیار بالایی دارد. چگالی ویژه میکرو سیلیس را می توان در حدود 2.2 در نظر گرفت این در حالی است که چگالی ویژه سیمان 3.15 میباشد. برای کنترل کیفیت میکروسیلیس آیین نامه ملی شماره 13278 و آیین نامه ASTM C1240  مورد استفاده قرار میگیرد.

headphone

گفتگوی آنلاین