تولید میکروسیلیس

تولید میکروسیلیس

تولید میکروسیلیس

تولید میکروسیلیس

میکروسیلیس باید با ملزومات مشخصات فنی استاندارد میکروسیلیس مصرفی در مخلوط سیمانی  ASTM C 1240 مطابقت داشته باشد .مشخصات جامد دوام بتن ، روش تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ، که شامل چندین تست دوام بود ، در حین ساخت اجرا می شود. آزمون های دوام شامل آزمایش نفوذ پذیری سریع کلرید (RCP2) مکعب ها و هسته های درجا ، آزمایش جذب آب ، آزمایش نفوذ پذیری آب ، نظرسنجی های پوشش تقویت کننده (با استفاده از یک متر پوشش) و تست مکعب مقاومت فشاری بود. برای آزمایشات انجام شده در محل ، از یک آزمایشگاه تست مستقل مصوب استفاده شد.میکرو سیلیس با سیمان های آلومینات کلسیم بسیار سازگار است و مقالات منتشر شده  نشان می دهد که استفاده از میکروسیلیس از تبدیل سیمان با آلومینای بالا جلوگیری می کند. استفاده ترکیبی از سیمان آلومینات کلسیم و میکروسیلیس بخش مهمی از فناوری نسوز مدرن است میکروسیلیس با pfa و ggbs سازگار است. وقتی از سطح بالایی از pfa (خاکستر سوخت پودر )یا ggbs (سرباره آسیاب شده کوره آهن گدازي ) استفاده می شود ، می توان میکروسیلیس اضافه کرد تا مقاومت در سنین پایین را بهبود بخشد ، زیرا در 3 روز اول سریعتر واکنش نشان می دهد یا قوام بتن تازه را بهبود می بخشد. سطوح بالای جایگزینی ggbs نه تنها در سطح بتن بلکه در خود ماتریس نیز می تواند باعث مشکلاتی در آب انداختگی شود. میکروسیلیس عملاً این اثر آب انداختگی را از بین می برد و از این رو یکپارچگی بتن را حفظ می کند.با سطوح جایگزین استاندارد بیشتر ، میکروسیلیس برای بهبود بتن اضافه می شود. در چنین مواردی کاهش جزئی در افزایش مقاومت با میکروسیلیس جبران می شود و می توان بدون افزایش بیش از حد در هزینه بتن ، مقاومت های اولیه و نهایی بالا به دست آورد.

پودر میکروسیلیس | خرید آنلاین پودر میکروسیلیس

 

headphone

گفتگوی آنلاین