عملکرد ژل میکروسیلیس

عملکرد ژل میکروسیلیس

عملکرد ژل میکروسیلیس

عملکرد ژل میکروسیلیس

میکرو سیلیس به عنوان یک محصول جانبی از تشکیل آلیاژ سیلیکون یا فروسیلیس در یک EAF بوجود می آید. در این فرآیند ، کوارتز با افزودن منبع کربن تا حدود 2000 درجه سانتی گراد گرم می شود تا کوارتز به سیلیکون کاهش یابد. مقادیر کمی بخار سیلیکون از کوره آزاد می شود و پس از آن اکسید می شود و متراکم می شود و میکرو کره ها را تشکیل می دهد ، سپس از طریق فن ها و فیلترهای کیسه ای جمع می شوند.میکرو سیلیس دارای تراکم عمده ای در حدود 200-300 کیلوگرم در متر مکعب است که برای استفاده در بتن غیر عملی است. با این حال ، میکرو سیلیس متراکم دارای تراکم فله ای در حدود 500 کیلوگرم در متر مکعب است و ممکن است موارد استفاده ای پیدا کند. به طور فزاینده ای ، با نگرانی در مورد سیلیکوز ، بخار سیلیکا به صورت دوغاب و با وزن مخصوص حدود 1400 کیلوگرم در متر مکعب در اختیار صنعت بتن قرار می گیرد. نشان داده شده است که استفاده از دوغاب باعث پراکندگی بهتر بخار سیلیس در مخلوط بتن می شود ، که منجر به یک ماده همگن تر و کنترل کیفیت بهتر می شود.

 

فروش پودر میکروسیلیس از فروشگاه ایران ایمارت

 

headphone

گفتگوی آنلاین