کاتالوگ ژل میکروسیلیس

کاتالوگ ژل میکروسیلیس

کاتالوگ ژل میکروسیلیس

کاتالوگ ژل میکروسیلیس

مشاهده محصول ژل میکروسیلیس و مشخصات فنی

پودر میکروسیلیس | خرید آنلاین پودر میکروسیلیس

خصوصیات انتقال مضر در بتن از طریق میکروسیلیس به طور چشمگیری کاهش می یابد ، به عنوان مثال ترکیبات مایع و حتی جریان های الکتریکی توانایی مهاجرت کمتری را تجربه می کنند ، در نتیجه نفوذ پذیری بسیار کم و مقاومت الکتریکی زیادی ایجاد می شود. مزایای میکروسیلیس قبل از شروع به سخت شدن در حالت بتن تازه مشهود است. به دلیل سطح بالای ذرات میکروسیلیس که بر تحرک آب درون بتن تأثیر می گذارند ، جداسازی و اب انداختگی بتن عملاً از بین می رود. مزایای رئولوژیکی ذاتی بتن حاوی میکروسیلیس اجازه می دهد تا روش های ریختن  بتن بهبود یابد .مانند قابلیت کارایی منسجم بسیار بالا ، توانایی بتن سیال در ریختن در شیب و یا پمپاژ بتن از راه دور.

 

headphone

گفتگوی آنلاین