ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس

نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس

نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس

نحوه استفاده از ژل میکروسیلیس

پودر میکروسیلیس | خرید اینترنتی پودر میکروسیلیس

مقدار تعيين شده از ژل میکروسیلیس را همزمان با آبی که وارد بچينگ می‌شود به آن اضافه نماييد . به دليل اينکه واکنش‌های در حضور آب انجام می‌گيرد ، از ريختن اين ماده بر روی مصالح خشک خودداری نماييد.

مقدار مصرف :

مقدار دقيق مصرف با توجه به نياز اساسی طرح و مصالح موجود در کارگاه مشخص می شود با اين حال محدوده بين 4 تا 8 درصد وزن سيمان بهترين مقدار مصرف مي‌باشد.

مصرف متداول  بین 1 تا 7 درصد وزن سیمان می‌باشد که با توجه به شرایط مختلف در پروژه‌های گوناگون، ژل میکروسیلیس در سه رده‌ی مختلف از نظر تناسب اختلاط میکروسیلیکا و فوق‌روان‌کننده به شرح ذیل تولید و عرضه می‌گردد.

  • رده‌ی اول که در آن عملکرد فوق‌روان‌کننده غالب است با دوز مصرف 1 تا 3 درصد
  • رده‌ی دوم که عملکرد فوق‌روان‌کننده و میکروسیلیکا در آن دارای تعادل است با دوز مصرف 3 تا 5 درصد
  • رده‌ی سوم که در آن عملکرد میکروسیلیکا غالب است با دوز مصرف 5 تا 7 درصد

مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های لازم مجاز خواهد بود. همچنین بدیهی‌ است برای دستیابی به مقدار بهینه‌ مورد نیاز، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری می‌باشد.

headphone

گفتگوی آنلاین