ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ساخت بتن زودگیر

ساخت بتن زودگیر

ساخت بتن زودگیر

ساخت بتن زودگیر

جهت ساخت بتن زودگیر از محصولات زودگیر کننده بتن ایران ایمارت که محصولی فرموله شده و توانمند از روان سازهای بتن، ژل میکروسیلیس مواد آب بندی ، کاتالیزورهای پرکننده و الیاف پلی پروپیلن و مواد تسریع دهنده گیرش بتن می باشد که می توان گفت با ترکیب از چندین محصول موثر و مورد نیاز برای بتن می توان بتن زودگیر ساخت و مطمئن بود که بتن بدلیل گیرش سریع از یخ زدگی محافظت گردد . 

headphone

گفتگوی آنلاین