ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

معمول ترین تسریع کننده بتن

معمول ترین تسریع کننده بتن

معمول ترین تسریع کننده بتن

معمول ترین تسریع کننده بتن

جهت ساخت بتن زود گیر و افزایش سرعت گیرش بتن جهت گیرش سریع بتن و محافظت بتن از یخ زدگی در هوای سرد و اینکه در هوای سرد بدون نگرانی از یخ زدگی بتن اقدام به بتن ریزی نماییم و چگونه سرعت گیرش بتن را افزایش دهیم ؟

معمول ترین و بهترین روش و مقرون به صرفه ترین روش تسریع کردن گیرش بتن اسفاده از افزودنی های زود گیر کننده بتن می باشد . 

افزودنی زودگیر بتن محصولی فرموله شده و توانمند از روان سازهای بتن، ژل میکروسیلیس مواد آب بندی ، کاتالیزورهای پرکننده و الیاف پلی پروپیلن و مواد تسریع دهنده گیرش بتن می باشد که می توان گفت با ترکیب از چندین محصول موثر و مورد نیاز برای بتن می باشد.

افزودنی زودگیر بتن برای بتن ریزی در آب و هوای سرد انتخاب مناسبی می باشد.

headphone

گفتگوی آنلاین