طرز استفاده ضد یخ بتن

طرز استفاده ضد یخ بتن

طرز استفاده ضد یخ بتن

طرز استفاده ضد یخ بتن 

مشاهده محصولات ضد یخ

در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد.سطح قالب و آماتورها را از آب و یخ بزدایید. در صورت امکان، کلیه اجزاء مورد مصرف در بتن (مصالح سنگی، آب و ما را گرم نمایید تا دمای آنها به پیش از ۵ درجه ی سلسیوس برسد. دمای بتن نباید از محدودی 5 درجه سلسیوس کاهش پیدا کند.در صورت امکان، با پوشش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید. هنگام ساخت بتن بهتر است افرودنی تندگیر کننده با آب مصرفی مخلوط و سپس به اجزاء خشک اضافه شود. در صورت استفاده از بتن آماده، افزودنی تندگیر کننده را داخل تراک میکسر اضافه نموده و پس از اختلاط کامل، بتن ریزی آغاز گردد.

در صورت لزوم می توان با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دمای بتن تازه اجرا شده جلوگیری به عمل آورند، استفاده از افزودنی تندگیر کننده ی بتن با تشدید فرآیند هیدراتاسیون سیمان موجب حرارت زایی بیشتردر واحد زمان می شود. بدین ترتیب پس از افزودن ماده تندگیر کننده در هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از +5 درجه سلسیوس پایین تر بیاید; زیرا در چنین حالتی واکنش هیدراتاسیون بسیار کند خواهد شد. توجه داشته باشید اگر دمای بتن از +5 درجه سلسیوس کمتر شد. مشخص کننده کم بودن میزان مصرف افزودنی تندگیر کننده می باشد. مقدار افزودنی استفاده شده را می توان از میزان آب اختلاط کم کرد.

headphone

گفتگوی آنلاین