ترمیم کننده (3)

ترمیم کننده

ترمیم کننده

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 بررسی تاثیر مقاومت فشاری ملات های ترمیمی حاوی سرباره در آزمون سازگاری با بتن بستر نشریه ها مشاهده
2 ملات های پایه آلی و غیر آلی دانشنامه های تخصصی مشاهده
3 ترمیم کننده بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین