میکروسیلیس چیست (1)

میکروسیلیس چیست

میکروسیلیس چیست

میکروسیلیس یا میکروسیلیکا محصول جانبی از کوره‌های قوس الکتریکی القایی در صنایع فلز سیلیس و آلیاژ فرو سیلیس می‌باشد؛ که در صنعت بتن کاربرد زیادی دارد.
کاهش کوارتز به سیلیس در دمای 2000 درجه سانتی گراد موجب تولید بخارات SiO2 می‌شود.
این بخار در منطقه دما پایین به ذرات بسیار ریز کروی متشکل از سیلیس غیر کریستالی (آمورف) اکسیده و متراکم می‌شود.
مبکروسیلیکا با فیلتر کردن گازهای خروجی در بگ فیلترها ، جمع‌ آوری شده و متوسط توزیع اندازه ذرات میکروسیلیکا، سیمان معمولی پرتلند و خاکستر بادی در شکل زیر مقایسه شده‌ است :

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 میکروسیلیس دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین