مزایای میکروسیلیس (1)

مزایای میکروسیلیس

مزایای میکروسیلیس

  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • مقاومت فشاری بتن
  • کاهش درجه حرارت بتن
  • مقاومت در برابر سیکل های ذوب و یخ
  • مقاومت در برابر حمله یون های کلراید
ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 میکروسیلیس دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین