کیورینگ (1)

کیورینگ

کیورینگ

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 مطالعه آزمایشگاهی نقش شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین