گروت پایه سیمانی

گروت پایه سیمانی

گروت پایه سیمانی

گروت پایه سیمانی فروشگاه ایران ایمارت

گروت سیمانی متشکل از کلیه مواد افزودنی لازم و مواد مورد نیاز سیمان و سنگدانه است و نیاز به هیچ نوع مواد دیگری به جز آب ندارد . این نوع از گروت دارای افزایش حجم کنترل شده است که با ایجاد سیستم انبساط گازی در مرحله بتن تازه، جمع شدگی و نشست در مواد را قابل جبران است.

مشاهده محصولات گروت

headphone

گفتگوی آنلاین