ملات ترمیم‌ کننده‌

ملات ترمیم‌ کننده‌

ملات ترمیم‌ کننده‌

ملات ترمیم‌ کننده‌ فروشگاه ایران ایمارت

ترمیم کننده بتن نوعی ملات آماده پايه سيمانی با بافت نرم و  قابليت شکل پذيري مناسب ميباشد که پس از سخت شدن کاملاً بدون انقباض بوده و با توجه به پليمرهای متعددی كه در ساخت اين ملات مرمتی به كار رفته است از چسبندگی قابل توجهی به مقاطع زيركار برخوردار ميباشد.

headphone

گفتگوی آنلاین