کاهنده‌ آب بتن

کاهنده‌ آب بتن

کاهنده‌ آب بتن

کاهنده‌ آب بتن فروشگاه ایران ایمارت

جهت کاهش مقدار آب مخلوط بتن در روانی برابر استفاده می‌شود. این کاهش در مقدار آب، افزایش مقاومت و دوام بتن را در پی خواهد داشت. با این‌ حال، افزودنی‌‎های کاهنده آب به‌منظور افزایش کارایی بتن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

headphone

گفتگوی آنلاین