‌روان ‌کننده

‌روان ‌کننده

‌روان ‌کننده

روان‌ کننده فروشگاه ایران ایمارت 

‌محصولی بر پایه مواد افزودنی مخصوص کاهنده ی قوی آب و کارایی بتن است و موجب افزایش مدت زمان کارایی و دوام بتن در حالت خمیری و افزایش مقاومت فشاری بتن می شود.

headphone

گفتگوی آنلاین