فوق‌ روان ‌کننده

فوق‌ روان ‌کننده

فوق‌ روان ‌کننده

فوق‌ روان ‌کننده فروشگاه ایران ایمارت

روان کننده و فوق روان کننده بتن که با نام کاهنده آب بتن (concrete plasticizer) نیز شناخته می شوند، ترکیبات پلیمری ارگانیک یا مخلوطی از ترکیبات پلیمری ارگانیک و غیر ارگانیکی مشخصی هستند که همان طور که از نامشان پیداست باعث می شوند بدون آنکه بتن خواص خود را از دست دهد روان شدگی (اسلامپ) بیشتری داشته باشد.

headphone

گفتگوی آنلاین