ابر‌ روان‌ کننده

ابر‌ روان‌ کننده

ابر‌ روان‌ کننده

ابر‌ روان‌ کننده فروشگاه ایران ایمارت

ابر روان کننده بتن تاثیر بالایی در استحکام بخشی به بتن دارد. در حالت کلی روان کننده بتن خاصیت کاهندگی میزان آب موجود در بتن را بر عهده دارد. این ماده به این شکل عمل می کند که بر ذره های سیمان چسبیده و نیرویی دافعه ایجاد می نماید که باعث روان شدن بتن می شود.

مشاهده محصولات ابر روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین