روان کننده

روان کننده

روان کننده

روان کننده فروشگاه ایران ایمارت

روان کننده بتن به نوعی ماده افزودنی به بتن اطلاق می شود . این ماده باید در کنار بتن قرار بگیرد تا خاصیت و کارایی آن را بهبود دهد. روان کننده بتن امروزه کاربرد فراوانی دارد.

headphone

گفتگوی آنلاین