ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

زودگیر پودری

زودگیر پودری

زودگیر پودری

زودگیر پودری فروشگاه ایران ایمارت

یکی از افزودنی های پرکاربرد برای بتن می باشد . این محصول ( شاتکریت ) زودگیر و غیر قلیایی است . تندگیر شاتکریت به منظور تسریع در گیرش اولیه و نهایی تمام ملزومات سیمانی کاربرد دارد.

مشاهده محصولات زودگیر

headphone

گفتگوی آنلاین