جستجوی پیشرفته

آنتی فایر ها

 آنتی فایر ها

آنتی فایر ها (ضد حریق ) به منظور جلوگیری از تلفات و کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی، با توجه به استفاده از مواد آلی یا معدنی سبک و قوی که در اثر قرار گرفتن در معرض دمای بالای آتش به راحتی مشتعل می­شود.

بعضی از مواد مورد استفاده مانند فلزات (به جز آلومینیوم و منیزیم) و بتن قابل احتراق نیستند ولی از احتراق حمایت می­کنند و به همین دلیل با قرارگیری در معرض آتش، استحکام این مواد به میزان قابل توجهی کاهش می­یابد. با تأخیر انداختن در گسترش آتش، زمان لازم برای خروج افراد و انجام اقدامات ایمنی به منظور مهار آتش فراهم می­شود. پارامترهای مختلف آزمایشگاهی، مانند شاخص اکسیژن (OI)، میزان پخش آتش، زمان احتراق، شدت حرات، تولید دود و انتشار گازهای سمی برای ارزیابی مواد قابل اشتعال در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، میزان عایق بودن در برابر حرارت، یکپارچگی و ظرفیت تحمل بار برای مقاومت در برابر آتش مواد غیرقابل اشتعال حائز اهمیت است.

 

پوشش های ضدحریق اغلب برای محافظت از طیف گسترده ای از محصولات و سازههای قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال در برابر آتش مورد نیاز است. اعمال پوشش درواقع قدیمیترین، کارآمدترین و آسانترین روشی است که میتوان برروی هر سطحی، بدون تغییر در خصوصیات ذاتی مواد سازنده آن، به کار برد. علاوه بر این، مرحله اولیه آتشسوزی همواره با احتراق روی سطح همراه است و از این رو مهم است که روی محافظت سطحی از ماده متمرکز شویم.

ذات آلی پوششهای سطحی معمولی به راحتی میسوزد و باعث ایجاد دود سمی میشود، بنابراین استفاده ازین نوع پوششها در محلهایی که باید در برابر آتش مقاوم باشند مناسب نیست. میزان بازدارندگی آتش اساساً به ضخامت پوشش، سطح زیرآیند و کارایی فرمولاسیون بستگی دارد. البته با استفاده از پوششهای مقاوم نیز به مدت نامحدود نمیتوان از سطح محافظت کرد و با توجه به کیفیت و فرمولاسیون پوشش آنتی فایر، مدت زمان مقاومت آن مشخص میشود.

در بحث آنتیفایرها، به طور کلی، دو نوع پوشش آنتیفایر داریم:  

- پوشش بازدارنده آتش (Fire retardant) 

- پوشش مقاوم در برابر آتش (Fire resistance)

نمایش بیشتر
مشاوره و خرید محصول به صورت تلفنی

همین حالا با شماره زیر تماس بگیرید

021 -49972
headphone

گفتگوی آنلاین