محاسبه روان کننده بتن

محاسبه روان کننده بتن

محاسبه روان کننده بتن

حجم بتن شما متر مکعب
عیار بتن کیلوگرم بر متر مکعب
میزان مصرف درصد وزن سیمان
محاسبه روان کننده بتن

محاسبه میزان مصرف روان کننده بتن | برای محاسبه میزان مصرف روان کننده بتن، ابتدا باید میزان حجم مصرف بتن را معیین کنیم. سپس با استفاده از فرمول ارائه شده، میزان مصرف روان کننده در هر متر مکعب یا حجم مورد نظر شما را محاسبه می‌کنیم.

برای مثال اگر میزان حجم مصرفی بتن شما 100 متر مکعب باشد و میزان مصرف روان کننده مورد نیاز 0.7 درصد وزنی سیمان باشد، همچنین اگر عیار بتن شما نیز 350 باشد ، شما جمعاً به 245 کیلوگرم روان کننده نیاز دارید.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که میزان مصرف روان کننده ها براساس شرکت تولید کننده روان کننده و کیفیت آن متفاوت است .

مثلا اگر برای مقادیر  بالا برای محصولی که میزان مصرف 1.2 درصد وزنی سیمان در نظر گرفته شود ، میزان مصرف متفاوت بوده و به 420 کیلوگرم روان کننده بتن افزایش پیدا می کند.

بنابراین توصیه می شود از محصول روان کننده ای استفاده شود که دوز مصرف آن کمتر یا اصطلاحاً غلظت یا درصد جامد بیشتری داشته باشد .

headphone

گفتگوی آنلاین