محاسبه فوق روان کننده بتن

محاسبه فوق روان کننده بتن

محاسبه فوق روان کننده بتن

حجم بتن شما متر مکعب
عیار بتن کیلوگرم بر متر مکعب
میزان مصرف درصد وزن سیمان
محاسبه فوق روان کننده بتن

محاسبه میزان مصرف فوق روان کننده بتن | برای محاسبه میزان مصرف فوق روان کننده بتن ، مراحل زیر را به ترتیب محاسبه می کنیم :

ابتدا حجم بتن مصرفی را مشخص کرده . سپس با استفاده از فرمول ارائه شده، میزان مصرف فوق روان کننده در هر متر مکعب را بدست می آوریم .

برای مثال اگر شما 100 متر مکعب بتن داشته باشید و میزان مصرف فوق روان کننده مورد نیاز 0.3 درصد وزنی سیمان  و همچنین اگر عیار بتن شما نیز 350 باشد ، شما جمعاً به 105 کیلوگرم فوق روان کننده یا ابر روان کننده بتن نیاز دارید.

این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که میزان مصرف روان کننده ها براساس شرکت تولید کننده فوق روان کننده و کیفیت آن متغیر است .

مثلا اگر برای مقادیر بالا برای محصولی که میزان مصرف 0.5 درصد وزنی سیمان در نظر گرفته شود ، میزان مصرف متفاوت بوده و به 175 کیلوگرم فوق روان کننده بتن افزایش پیدا می کند.

بنابراین توصیه می شود از محصول فوق روان کننده ای استفاده شود که دوز مصرف آن کمتر یا اصطلاحاً غلظت یا درصد جامد بیشتری داشته باشد .

headphone

گفتگوی آنلاین