خرید حباب ساز بتن

خرید حباب ساز بتن

خرید حباب ساز بتن

خرید حباب ساز بتن

مواد حباب ساز بتن از جمله افزودنی های بتن هستند که میتوانند در بتن هوای اضافی ایجاد کنند. این هوا ، برخلاف حباب های ناشی از واکنش های مصالح بتنی با هم و یا عدم تراکم و ویبره مناسب بتن ، که معمولا با چشم قابل رویت میباشد ،قابل رویت نبوده و فقط با میکروسکوپ قابل بررسی بوده و دارای خواص بسیار عالی ،  خصوصا " در مناطق سردسیر و بتن ها و ملات هایی که در معرض سیکل ذوب و یخ نظیر کف سردخانه های دومنظوره میباشد ،دارا هست .  این مواد می توانند پایه شیمیایی یا طبیعی داشته باشند. برای کنترل کیفیت مواد هواساز می توان از آیین نامه ASTM C260-77 بهره جست و همچنین برای تعیین درصد هوای موجود در بتن می توان از استاندارد ملی ایران شماره 3520 مراجعه نمود. در مجموع استفاده از مواد حباب ساز منجر به افزایش دوام می گردد. میزان مصرف مواد حباب زا در حدود 4 تا 8 درصد وزن سیمان توصیه می گردد.

headphone

گفتگوی آنلاین