گروت سیمانی پر مقاومت

گروت سیمانی پر مقاومت

گروت سیمانی پر مقاومت

گروت سیمانی پر مقاومت فروشگاه ایران ایمارت

این گروت که به صورت منبسط شونده است جهت پرکردن فضاهای خالی و ترک‌های بزرگ و حفره‌ها و فضاهای زیر صفحه‌های انتقال بار به کار می‌رود . مهمترین مزیت این نوع گروت به دلیل خاصیت منبسط شوندگی‌اش کلیه فضای خالی موجود را پر کرده و خاصیت جذب و انتقال نیروی آن باعث می‌گردد که کلیه بار به بخش زیرین انتقال یابد.

مشاهده محصولات گروت

headphone

گفتگوی آنلاین