خرید روان کننده نرمال

خرید روان کننده نرمال

خرید روان کننده نرمال

خرید روان کننده نرمال از فروشگاه ایران ایمارت

نوعی افزودنی بتن بر پایه لیگنو می باشد که جهت کاهش نسبت آب به سیمان و ایجاد روانی استفاده می شود.

مشاهده محصولات روان کننده 

headphone

گفتگوی آنلاین