خرید آنلاین پودر میکروسیلیکا

خرید آنلاین پودر میکروسیلیکا

خرید آنلاین پودر میکروسیلیکا

خرید آنلاین پودر میکروسیلیکا از فروشگاه ایران ایمارت

 استفاده از میکروسیلیس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدیدی مورد توجه مهندسین ساختمان قرار گرفته است . به دلیل خصوصیات بارز پوزولانی میکروسیلیس ، استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است .

مشاهده محصولات پودر میکروسیلیکا

headphone

گفتگوی آنلاین