ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا فروشگاه ایران ایمارت

ژل میکروسیلیکا اقتصادی ترین نوع ژل میکروسیلیس بتن , مناسب جهت افزایش کیفیت و دوام در بتن برای بتن ریزی های حجیم . استفاده از ژل میکروسیلیکا کیمیکس سبب افزایش تراکم ، نفوذناپذیری و مقاومت فشاری بتن شده وامکان سهولت بتن ریزی با افزایش اسلامپ بتن و کارایی بالا میسرمیگردد.

مشاهده محصولات ژل میکروسیلیکا

headphone

گفتگوی آنلاین