معایب گروت اپوکسی (1)

معایب گروت اپوکسی

معایب گروت اپوکسی

معایب گروت اپوکسی

  • گیرش اولیه سریع (در برخی از پروژه های بزرگ اجرایی ، گیرش اولیه سریع از معایب گروت قلمداد می شود)
  • قیمت بالا به نسبت گروت سیمانی
  • هزینه تخریب بالا (در صورت نیاز به تخریب)
  • عدم روانی و سیالیت به نسبت گروت سیمانی
ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 گروت اپوکسی دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین