استانداردهای روغن قالب وافل (1)

استانداردهای روغن قالب وافل

استانداردهای روغن قالب وافل

استانداردهای بین المللی روغن قالب وافل

 • ASTM C309 - استاندارد آمریکایی برای واکس‌ها و عوامل جداکننده قالب
 • BS EN 934-2 - استاندارد اروپایی برای افزودنی‌های بتن
 • DIN EN 13670 - استاندارد آلمان برای بتن مسلح
 • ISO 19044 - استاندارد بین‌المللی برای قالب‌بندی بتن
 • OHSAS 18001 - استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ISO 14001 - استاندارد مدیریت زیست‌محیطی

 

استانداردهای ایران روغن قالب وافل

در ایران، استانداردها و آیین‌نامه‌های مرتبط با واکس قالب وافل عبارتند از:

 • استاندارد ملی ایران شماره 12080 - واکس‌ها و مواد ضدچسبندگی بتن
 • آیین‌نامه بتن ایران - مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان
 • استاندارد ملی ایران شماره 2637 - قالب‌بندی بتن
 • استاندارد ملی ایران شماره 4107 - عوامل قالب‌گیری
 • ضوابط ملی ساختمان - شرایط قالب‌بندی در بتن
 • آیین‌نامه حفاظتی و بهداشت کار در ساخت و ساز
 • آیین‌نامه مدیریت پسماندهای صنعت ساختمان
 • قوانین حفاظت محیط‌زیست در مورد مواد شیمیایی

تولیدکنندگان و واردکنندگان واکس قالب وافل در ایران باید استانداردها و مقررات یادشده را رعایت کنند.

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 روغن قالب وافل دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین